دوست ساقی نیلوفرو ناز است ...

 

دل من دیر زمانیست که می پندارد 

دوستی نیز گلی ست

مثل نیلوفر وناز 

ساقه ی تُرد ظریفی دارد .

بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد 

جان این ساقه ی نازک را - دانسته -بیازارد .  

  

فریدون مشیری 

 

/ 0 نظر / 104 بازدید