خیانت ...!

 

در همین حوالی کسانی بودند که میگفتند بدون تو نفس نمیکشیم 

 

ولی امروز در آغوش دیگری نفس میزنند.

 

.............................

 

گاهی شاید لازم باشه از یاد ببریم ..... . !


یاد آنهایی را که با نبودنشان بودنمان را به بازی گرفتند

 


 

/ 8 نظر / 48 بازدید
حمیدرضا اکبری(بسیم)

نفس نفس زدن با نفس کشیدن فرق دارد زنده بودن با زندگی کردن هنوز هم بی او نمیتوانم نفس بکشم

عاشقانه های انتظار

سلام بزرگوار: با سروده جدید بروزم و منتظر حضور و نظرتون هستم... راستی مدتیه به وبم سر نمی زنی، چی شده...؟

همسفر جاده دلتنگی

کلمات بسیار مهمند. کلمات می سازند و نابود می کنند. کلمات باقی می مانند ... «داگلاس کندی»

همسفر جاده دلتنگی

مثل یک دانه ی برف توی هوا قاپیدم نگاهت را مشت که باز کردم هیچ نبود ... «هادی هادی کامران»

محمد

یادت هست ؟ جــناق می شکستیم می گفتیم : ” یادم تــــو را فرامــــوش ” ولی امـــــــروز تمام استخوانهـــــایم شکــــــــسته باز هم تو را فراموش نکردم !

پسرک و دخترک پاییز

واژه ها را کنار بگذار با من بی واسطه سخن بگو حرفهایی دارم با تو از جنس نگاه که واژه ها تنها آن را حرام می کنند بگذار حسرت نگاه بر دل واژه بماند بگذار حسودی کند به من نگاه کن!